Povaha psíkov

17.08.2015

Články o psoch

Ako sa psy rozprávajú:

    Keď psy komunikujú jeden s druhým, používajú zmes inštinktívneho chovania a naučené chovanie za účelom odpovedí. Všetky ich zmysly (zrak, čuch, sluch, chuť a hmat) sú dôležité dokonca až nevyhnutné k efektívnej komunikácii medzi psami navzájom či už aj s ľuďmi. To, že človek nevie často pochopiť čo od neho pes chce vedie občas k závažným problémom.

Význam reči tela:

    Vyzuálna komunikácia sa používa pre podanie informácii o sociálnom zaradení a emočnom stave psa a je veľmi dôležitá pre kontrolu hnevu v priebehu sociálneho spoznávania sa s inými psami. Výraz tváre, postoj tela a poloha chvosta sa používa ako súčasť tohto procesu a pre majiteľov je dôležité aby s týmito znakmi oboznámili:


    Pes, ktorý je vzrušený z toho, že niekoho vidí, má "vysmiatu" tvár a oči, stiahnuté pysky a uši a neustále krúti chvostíkom.

        

    Sebaistý pes je charakteristický vzpriameným postojom tela, kedy hlava, uši a chvost sú vztyčené.

    Menej sebaistý pes si osvojí nižší, viac prikrčený postoj s chvostom a ušami držanými nízko a blízko pri tele.

           

    Agresivný pes sa postaví tak, aby jeho telo vyzeralo veľké, vytiahne sa do výšky, zdvihne chvost a nakloní sa k osobe, ktorú chce zastrašiť. Tento postoj môže kombinovať vycerenými zubami, ohrnutými pyskami, prípadne aj vrčaním v snahe upútať pozornosť na "výzbroj" v papuli.

    Bojazlivý pes, ktorý sa snaží dosiahnuť uzmierenia a zabrániť ďalšiemu násiliu, sa bude snažiť zmenšiť veľkosť tela, prikrčí sa stiahne chvost medzi nohya drží hlavu dolu.